04-11-19 Truyen Thong 0 comment

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  4  /ĐTN-TBHà Nội, ngày   4  tháng 11  năm 2019
V/v Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

           

Kính gửi:  CÁC LIÊN CHI ĐOÀN, CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên sinh viên giao lưu; giáo dục, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của trường Đại học Đông Đô, BTV Đoàn trường đã  họp và thống nhất kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam gồm các hoạt động sau:

 1. CUỘC THI “ GIỌNG HÁT VÀNG KARAOKE”
 • Địa điểm: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Đối tượng tham gia

–   Sinh viên, cán bộ, giảng viên toàn trường

         Nội dung hoạt động

 • Vòng loại:

+ Đợt 1: 17h ngày 7-8/11/2019

+ Đợt 2: 17h ngày 14- 15/11/2019

 • Chung kết: 16h ngày 17/11/2019
 • Bình chọn trên fanpage Trường Đại học Đông Đô: 22h ngày 17/11/2019 đến 17h ngày 19/11/2019
 • Thể lệ / Yêu cầu:

Có công văn triển khai riêng

Đơn vị tổ chức: Đoàn thanh niên

 • 2. GIẢI ĐÁ BÓNG TỨ HÙNG TRANH CUP DUNI
 1. Thời gian & Địa điểm
 • Vòng đăng ký: 4/11/2019 đến 8/11/2019 – Đăng ký tại : phamhongvy2000@gmail.com SĐT: 0858819666
 • Thời gian tổ chức: 16/11/2019
 • Đối tượng tham gia:
 • Sinh viên, học viên, cán bộ giảng viên toàn trường.
 • Thể lệ/Yêu cầu:

Có công văn triển khai riêng

Đơn vị tổ chức: Đoàn thanh niên

 

 

Nơi gửi:ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
– Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo)                     (Đã ký)
-Ban chủ nhiệm các khoa (để giúp đỡ) 
– Lưu VP. 
 

 

 

 

 0989 818 262