Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Đông Đô đào tạo Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

15-03-19 hanh 0 comment

Ngày 24 tháng 06 năm 2016, Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép trường Đại học Đông Đô đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Xem bản có dấu đỏ tại đây

 

 0989 818 262