Thông tin cán bộ

TS. Dương Văn Hòa - Đại Học Đông Đô

TS. Dương Văn Hòa

Chức vụ: Hiệu trưởng

TS Dương Văn Hòa đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô từ năm 2017. Là một trong những “đầu tàu” lãnh đạo cho sự phát triển vượt bậc của nhà trường trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, thầy là người tiên phong đưa văn hóa “Thiền Chánh Niệm” đến với sinh viên, gắn kết sinh viên qua những khóa Quy y Tam Bảo, tiếng chuông thiền. Thầy cũng là người đồng hành cùng sinh viên qua những giải Bóng đá mở rộng, những buổi ngoại khóa giao lưu và cùng hòa mình vào điệu nhảy Flashmob sôi động. Tinh thần tươi trẻ của thầy Dương Văn Hòa đã đi cùng với sinh viên trường Đại học Đông Đô trong suốt quá trình học tập và làm việc.

Thông tin liên hệ:

Danh mục

 

0989 818 262