Thêm cơ hội việc làm tại doanh nghiệp uy tín cho sinh viên ĐH Đông Đô

06-11-19 Truyen Thong 0 comment

Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology ( Bắc Giang ) – Tập Đoàn KHKT Hồng Hải tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn dành cho các sinh viên năm cuối ngành tiếng Trung- Trường ĐH Đông Đô.

 0989 818 262