THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA NĂM 2019

14-03-19 bientap 0 comment

 

BỘ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường: DDU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội,  Ngày  01 tháng 01  năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HỆ TỪ XA NĂM 2019

            Căn cứ thông tư số 10/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo, thi , kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo từ xa.

Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh Đại học hệ từ xa các ngành như sau:

Công nghệ kỹ thuật môi trường Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
Kỹ thuật xây dựng Kiến trúc
Công nghệ Kỹ thuật ô tô Quản trị Kinh Doanh
Tài chính ngân hàng Quan hệ quốc tế
Luật Kinh tế Ngôn ngữ Trung
Ngôn ngữ Anh Quản lý nhà nước
Kế toán Ngôn Ngữ Nhật
  1. Đối tượng tuyển sinh:

– Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang ( đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương).

– Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc THBT, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, CĐ nghề, ĐH.

– Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

  1. Thời gian đào tạo: Căn cứ vào hồ sơ, văn bằng của sinh viên khi xét tuyển (tính từ ngày có quyết định công nhận là sinh viên).
  2. Hình thức tuyển sinh:

– Xét tuyển theo hồ sơ, văn bằng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

– Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm;

  1. Giá trị bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân hoặc kỹ sư và được học tiếp chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và quốc tế.
  2. Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ THPT;

– Bản sao bằng và bảng điểm  cao đẳng;

– Đơn đăng ký xét tuyển đại học từ xa;

– Các giấy tờ xác  nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);

– 4 ảnh mầu (3×4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

  1. Địa điểm nhận hồ sơ:

Trung tâm tuyển sinhTrường Đại học Đông Đô – tầng 5 –Số 60B – Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội.

– Địa chỉ: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Di động: 0989.818.262 – 0987.562.618. 

– Email: tuyensinh@duni.edu.vn.

– Website: www.duni.edu.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/ts.daihocdongdo/

Nơi nhận

– Các Khoa, Phòng, Ban, TT (để thực hiện);

Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (để phối hợp);

–  Lưu ĐT&QLSV, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 TS  Dương Văn Hòa

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ NGÀNH HỌC, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

 

TT Mã ngành Ngành học và chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển/ Ghi chú
1.        52510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, tiếng Anh;

Toán, Hóa, Địa;

Toán, Hóa, Sinh.

2.        52420201 Công nghệ sinh học

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Hóa học, Sinh học

3.        52480201 Công nghệ Thông tin

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Vật lí, Sinh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4.        52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán,Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

5.        52580208 Kỹ thuật Xây dựng

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

6.        52580102 Kiến Trúc

 

Ngữ văn, Năng khiếu vẽ MT 1, ;

Toán, Ngữ văn, Vẽ MT;

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật;

7.        52510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

8.        52340101 Quản trị Kinh doanh

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

9.        52340201 Tài chính Ngân hàng

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

10.    52310206 Quan hệ Quốc tế

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Ngữ văn, Toán, Địa lí;

Ngữ văn, Vật lí, Địa lí.

11.    52380107 Luật kinh tế Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Địa.

12.    52220201 Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật)

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Vật lí, tiếng Anh;

Văn, Sử, tiếng Anh;

Văn, Sử, Địa.

13.    52220204 Ngôn ngữ Trung

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Văn, Sử, tiếng Anh;

Văn, Sử, Địa.

14.    52340301 Kế  toán  Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

    15. 52720501 Quản lý nhà nước Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lý, Sinh học.

Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

 

 

 

                                                                                           

 0989 818 262