THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG

15-03-19 bientap 0 comment

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

           Số:          /ĐHĐĐ-TBTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

NGÔN NGỮ TRUNG

Căn cứ quy chế tuyển sinh, đào tạo của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Đông Đô;

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo cử nhân đại học văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Trung, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học;

2. Lợi ích của việc học văn bằng đại học thứ hai ngành Tiếng Trung

 • Được miễn thi ngoại ngữ đầu vào Cao học và Tiến sĩ theo quy định của Bộ GD & ĐT.
 • Được miễn thi môn Tiếng Trung trong kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức – công chức.
 • Văn bằng đại học thứ hai ngành Tiếng Trung có giá trị sử dụng vĩnh viễn trong thời gian học tập và công tác.

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển theo quy định của trường.

4. Thời gian đào tạo: Từ 18 tháng đến 24 tháng (học theo hệ thống tín chỉ).

5. Thủ tục dự tuyển: Thí sinh nộp 02 (hai) bộ hồ sơ dự tuyển gồm có:

 • Phiếu dự tuyển theo mẫu;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (bằng thứ nhất) có công chứng.
 • 02 ảnh màu khổ 3×4.
 • 01 bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân và giấy khai sinh.
 • Phiếu khám sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng).

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/04/2019.

7. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trường Đại học Đông Đô.

 • Địa chỉ: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Di động: 0989.818.262.        
 • Website: www.duni.edu.vn        – Email: tuyensinh@duni.edu.vn.
Nơi nhận:

– Chủ tịch HĐQT (để b/c);

– Các đơn vị trực thuộc (để th/hiện);

– Các đối tác (để ph/hợp);

– Lưu VT, TTTS.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Dương Văn Hòa

 

 

 

 

 

 

 0989 818 262