THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHẬT BẢN

07-05-19 Truyen Thong 0 comment

Căn cứ chương trình hợp tác tuyển sinh, trao đổi sinh viên thực tập giữa Trường Đại học Đông Đô và đối tác Nhật Bản, Nhà trường thông báo chương trình thực tập ngành điều dưỡng cho sinh viên tại Nhật Bản, cụ thể như sau:0989 818 262